home

logo
ประกาศราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายพล.3019 บ้านหนองห้าง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

/sites/pl.drr.go.th/files/CCF22012562_0001_0.pdf

วันที่ : 22 ม.ค. 2562 16:36

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 117-ทล.1310 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:20

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านพุกระโดน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้ยางดำ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:18

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยซำตาเจียม (โฮมเสตย์) หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:12

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:11

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายชมพู-วังแดง หมู่ที่ 3 บ้านชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:09

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 12 - สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:08

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนบ้านท่าขอนแบน หมู่ 8 ถึงบ้านท่าปากห้วย หมูู่ที่ 7 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:05

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายหน้าวัดบ้านชานหมู่ 5 ถึงกลุ่ม บ้านนาหนองแหน หมู่ที่ 9 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 17:02

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางแยก ร.ร.สระเศรษฐี ถึงทางแยกแหลมมะม่วง หมู่ที่ 1 - 2 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 16:09

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ขทช.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:45

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

- สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)เวอร์ชั่น 1

 

- สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)เวอร์ชั่น 2

วันที่ : 27 ธ.ค. 2560 10:15

logo
กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560

กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 15:45

logo
ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 16:15

logo
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 14:45

logo
กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 14:30

logo
การแต่งกาย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

การแต่งกาย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 11:00

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 10:45

logo
กรมทางหลวงชนบท บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดติดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ สำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2560

กรมทางหลวงชนบท บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดติดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ สำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 16:30

logo
ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ต.ค.60

ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ต.ค.60

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก